Laden...

Zastupnici Zelenih u Europskom parlamentu rade na donošenju kvalitetnijih zakona EU-a

Problemi koji prelaze granice trebaju prekogranično rješenje. Zato Zeleni u Europskom parlamentu kontinuirano rade na donošenju kvalitetnijih zakona EU-a: zakona koji stavljaju građane i naš okoliš u prvi plan. U ovom videu objašnjavamo kako se donose europski zakoni i u kojem političkom kontekstu se to događa.

English - Français - hrvatski - Magyar - Nederlands (of Vlaams) - svenska