Laden...

Groene Europarlementariërs werken aan betere Europese wetgeving

 Bekijk de hele video

Grensoverschrijdende problemen pakken de Europese Groenen en GroenLinks grensoverschrijdend aan. Daarom werken wij constant aan betere Europese regelgeving: wetten die mens en milieu op de eerste plaats zetten. We leggen je graag uit hoe Europese regels gemaakt worden en in welke politieke context dat gebeurt.

English - Français - hrvatski - Magyar - Nederlands (of Vlaams) - svenska

 Europees Parlement

Bestaat uit 751 leden die voor vijf jaar verkozen worden.

 De Groenen in het EP

Samen met groene partijen uit heel Europa zit GroenLinks in de 'Groene Fractie'.

 Raad van ministers

Ieder EU-land stuurt regelmatig een minister naar Brussel om de nationale regering te vertegenwoordigen.

 Europese Commissie

De Europese Commissie coördineert de dagelijkse gang van zaken in de Europese Unie.

 Nieuwe Europese wet

De Europese Commissie is de enige instelling die een nieuwe wet mag voorstellen.

 Rapporteur

De rapporteur moet namens het Europarlement alles in goede banen leiden.

 Vakcommissies

In het Europees Parlement bespreken verschillende vakcommissies de wetsvoorstellen.

 Plenaire stemming

In een plenaire stemming mogen alle Europarlementariërs over een wetsvoorstel stemmen.

 Beslissing van de Raad

De Raad van ministers vormt haar mening over het wetsvoorstel.

 Trialoog

Al Europarlement en Raad het niet eens zijn, dan gaan ze om tafel zitten in een trialoog.

 Comitologie

De details van de nieuwe wet worden uitgewerkt.